Chief Minister Of Karnataka

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರ್ಸ್ವಾಮಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ  |  karnataka state minorities commission assets/images/main.png
Minorities Minister Of Karnataka

ಶ್ರೀ ಬಿ ಝಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್
ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ , ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಹಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು


ಶ್ರೀ ಬಿ ಝಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅನೀಸ್ ಸಿರಾಜ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗ
© karnataka State Minorities Commission 2019 | Powered By ZINGWEBS